Archives pour la catégorie Ethnies

Ethnies chinoises

Ethnies chinoises

© Chine Informations – La Rédaction

Listes des minorités chinoises (ou ethnies chinoises) en Chine.

Carte de ethnies de Chine
Carte de ethnies de Chine

Ethnie (minorité) 民族
Population (en dizaine de milliers)
Régions d’habitat dominant

 • Han 汉族
  104 248
  Dans l’ensemble du pays
 • Zhuang 汉族
  1 555,58
  Guangxi, Yunnan, Guangdong, Guizhou
 • Hui 回族
  861,20
  Ningxia, Gansu, Henan, Xinjiang, Qinghai, Yunnan, Hebei, Shandong, Anhui, Liaoning,Beijing, Mongolie Intérieure, Heilongjiang, Tianjin, Jilin, Shaanxi
 • Ouighour 维吾尔族
  720,70
  Xinjiang, Hunan
 • Yi 彝族
  657,85
  Sichuan, Yunnan, Guizhou, Guangxi
 • Miao 苗族
  738,36
  Guizhou, Yunnan, Hunan, Guangxi, Sichuan,Guangdong, Hubei
 • Mandchou 满族
  984,68
  Liaoning, Heilongjiang, Jilin, Hebei, Beijing, Mongolie Intérieure,Tibetain
 • Tibetain 藏族
  459,31
  Tibet, Sichuan, Qinghai, Gansu, Yunnan
 • Mongol 蒙古族
  480,24
  Mongolie Intérieure, Xinjiang, Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Qinghai, Hebei, Henan, Gansu, Yunnan
 • Tujia 土家族
  19,26
  Qinghai, Gansu, Hunan, Hubei, Sichuan, Guizhou
 • Bouyei 布依族
  254,83
  Guizhou
 • Coréen 朝鲜族
  192,34
  Jilin, Heilongjiang, Liaoning, Mongolie intérieure
 • Dong 侗族
  250,86
  Guizhou, Hunan, Guangxi
 • Yao 瑶族
  213,70
  Guangxi, Hunan, Yunnan, Guangdong, Guizhou
 • Bai 白族
  159,81
  Yunnan, Hunan
 • Hani 哈尼族
  125,48
  Yunnan
 • Kazakh 哈萨克族
  111,08
  Xinjiang, Gansu
 • Li 黎族
  111,25
  Guangdong
 • Dai 傣族
  102,54
  Yunnan
 • Lisu 傈僳族
  57,46
  Yunnan, Sichuan
 • She 畲族
  63,47
  Fujian, Zhejiang, Jiangxi, Guangdong
 • Lahu 拉祜族
  41,15
  Yunnan
 • Wa 佤族
  35,20
  Yunnan
 • Sui 水族
  34,71
  Guizhou, Guangxi
 • Dongxiang 东乡族
  37,37
  Gansu, Xinjiang
 • Naxi 纳西族
  27,78
  Yunnan, Sichuan
 • Tu 土族
  19,26
  Qinghai, Gansu
 • Kirghize 柯尔克孜族
  14,35
  Xinjiang
 • Qiang 羌族
  19,83
  Sichuan
 • Daur 达斡尔族
  12,15
  Mongolie Intérieure, Heilongjiang, Xinjiang
 • Jingpo 景颇族
  11,93
  Yunnan
 • Mulam 仫佬族
  16,06
  Guangxi
 • Xibe 锡伯族
  17,29
  Xinjiang, Liaoning, Jilin
 • Salar 撒拉族
  8,75
  Qinghai, Gansu
 • Blang 布朗族
  8,24
  Yunnan
 • Gelao 仡佬族
  43,82
  Guizhou, Guangxi
 • Maonan 毛南族
  7,24
  Guangxi
 • Tadjik 塔吉克族
  3,32
  Xinjiang
 • Pumi 普米族
  2,97
  Yunnan
 • Nu 怒族
  2,72
  Yunnan
 • Achang 阿昌族
  2,77
  Yunnan
 • Ewenk 鄂温克族
  2,64
  Mongolie Intérieure, Heilongjiang
 • Jing 京族
  1,87
  Guangxi
 • De’ang 德昂族
  1,55
  (original 15,462 Yunnan Benglong
 • Ouzbek 乌兹别克族
  1,48
  Xinjiang
 • Jino 基诺族
  1,80
  Yunnan
 • Yugur 裕固族
  1,23
  Gansu
 • Bonan 保安族
  1,17
  Gansu
 • Drung 独龙族
  0,58
  Yunnan
 • Tatar 塔塔尔族
  0,51
  Xinjiang
 • Oroqen 鄂伦春族
  0,70
  Mongolie Intérieure, Heilongjiang
 • Russe 俄罗斯族
  1,35
  Xinjiang
 • Gaoshan 高山族
  0,29
  Taiwan, Fujian
 • Hezhe 赫哲族
  0,43
  Heilongjiang
 • Monba 门巴族
  0,75
  Tibet
 • Lhoba 珞巴族
  0,23
  Tibet

minaurités chinoises, éthnies

https://chine.in/guide/ethnies_131.html

Publicités